คุณวิลาสินี ศานติจารี COO ของ Bowins Silver ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024

POTED ON 2024-05-08 09:21:28 BY BOWINS SILVER

คุณวิลาสินี ศานติจารี COO ของ Bowins Silver ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ คุณวิลาสินี ศานติจารี Chief Operating Officer ของ Bowins Silver ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การซื้อเครื่องประดับ อัญมณี และ โลหะมีค่า เพื่อการลงทุน" ในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024


คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(GIT) กล่าวว่าถึงเรื่อง การปลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับการลงทุนซื้อขายซิลเวอร์ในประเทศไทยว่า ในอนาคตคงจะต้องปลดภาษีตรงนี้ให้ได้เหมือนกับทองคำ แต่จะสะท้อนให้กระทรวงการคลังเห็นภาพเดียวกันกับเราได้อย่างไรว่า ซิลเวอร์มีตลาดรองเหมือนกับทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ทุกประเทศเก็บเข้าเข้าคลังสำรอง เพราะทองคำสามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ในทันที คงต้องอาศัยความร่วมมือจ่ากทุกภาคส่วนในการสะท้อนให้เห็นว่าซิลเวอร์มีมูลค่าไม่ได้ด้อยไปกว่าทองคำ ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะสามารถปลดภาษีได้เหมือนกับทองคำนั่นเอง

คุณวิลาสินี ศานติจารี กล่าวว่า “สำหรับการซื้อขาย Silver Bar หรือ Silver coin ในบ้านเราถือเป็นเรื่องที่ใหม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศฝั่งยุโรปที่ซื้อขายกันเหมือนกับทองคำ

สำหรับ Bowins Silver เอง เราเริ่มผลิต Silver Bar 1 กิโลกรัมมาได้ 2 ปีแล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว แต่สำหรับลูกค้าคนไทย มักจะมีคำถามกับเรื่องของ VAT 7% ในขั้นตอนของการซื้อ ซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาอะไร ในฝั่งของลูกค้าเองเข้าใจและรับได้