Silver จะในปี 2021 ไปได้ถึงสักเท่าไร?

ใน ปี 2020 Silver ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตัวหนึ่ง หลายสำนักเริ่มคาดการณ์ราคา Silver ในปีนี้กันแล้วมาดูกันว่า Silver จะในปี 2021 ไปได้ถึงสักเท่าไร

หลายเจ้าเริ่มที่จะมองและคาดการณ์ ราคาซิลเวอร์ ในปี 2021 กันออกมาแล้ว เราจะลองมาดูเปรียบเทียบหลายๆเจ้าว่า แต่ละคนมองราคาซิลเวอร์ในปี 2021 ไว้ที่ประมาณเท่าไรกันบ้าง?
  • มากกว่า $60/oz Nasdaq.com
  • มากกว่า $50/oz Hubert Moolman
  • มากกว่า $40/oz Citi, Goldman Sachs, AUDToday.com, Saxo Bank
  • มากกว่า $30/oz CIBC, Captial.com, Peter Hug, Metals Focus
  • ต่ำกว่า $30/oz JP Morgen, Capital Economics, Wallet Investor, Investinghaven.com,

Silver Institute, TradingEconomic.com, Silver Phoenix, Wallet Investor

  • ต่ำกว่า $20/oz Scotia Bank

.

Ref: Capital.com, investinghaven.com, Kitco.com, Saxo Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *